Kompetanse og arbeidsområder

Ekrheim Elconsult a.s har lang erfaring fra prosjektering av forskjellige byggkategorier. Daglig leder har over 30 års erfaring innen bransjen.
Vi arbeider med forskjellige databaser, tegneprogram AutoCAD, Revit, G-prog, Solibri, Febdok og Ms Office.

Ekrheim Elconsult a.s utfører rådgivende ingeniørtjenester i elektroteknikk og tekniskbyggeledelse med dekning innen følgende;
Fagområder
 • Strømforsyningsanlegg
 • Reservekraftanlegg
 • Avbruddsfri strømforsyning
 • Belysningsanlegg
 • Varmeanlegg
 • Driftstekniske anlegg, byggovervåkning
 • Telefonanlegg
 • Interntelefonanlegg
 • Presonsøkeranlegg
 • Brannvarslingsanlegg
 • Signalanlegg
 • Tidsanlegg
 • Innbrudds- og adgangskontrollanlegg
 • Lyd- og bildeanlegg
 • Antenneanlegg
 • Bedriftskommunikasjonsanlegg (datakabelanlegg)
 • Heis- og andre transportanlegg
 • ENØK
Arbeidsområde
 • Forretnings- og administrasjonsbygg
 • Offentlige og sosiale bygg
 • Undervisningsbygg
 • Barnehager
 • Hoteller
 • Sykehjem og omsorgsboliger
 • Kirkebygg
 • Industribygg
 • Boliger
Ekrheim Elconsult a.s
Adresse:
Auglendsmyrå 6
4016 Stavanger
Telefon:
51823000